Besöks- och ordningsregler

magnolia i biblioteket

Du som besöker biblioteket eller använder bibliotekets service och tjänster är skyldig att följa våra regler och även de föreskrifter som meddelas genom anslag eller muntliga anvisningar av bibliotekets personal.

Bibliotekets material och inredning ska behandlas varsamt och skyddas mot skada och åverkan.

Om du stör verksamheten i bibliotekets lokaler, inte följer lånevillkoren eller missbrukar bibliotekets informationsresurser och service, kan du efter beslut av bibliotekschef fråntas rätten att nyttja biblioteket och att vistas i dess lokaler.

Senast granskad:
Senast granskad: