Studieuppehåll och avbrott

Det går bra att göra en paus i dina studier. Se vad som gäller vid eventuella studieuppehåll och avbrott av dina studier.

Om du vill söka uppehåll av dina studier ska du fylla i blanketten Ansökan om studieuppehåll.

För studieuppehåll med start på höstterminen gäller ansökansdatum den 15 april och för studieupphåll med start vårterminen gäller den 15 oktober.

Återuppta studier

När du ska återuppta dina studier efter ett studieuppehåll ska anmälan till kurs göras via antagning.se

Du ska kontakta Högskolan i god tid för att informera dig om eventuella förändringar i utbildningen. Om du lämnar dina programstudier utan beviljat studieuppehåll eller om du inte följer de villkor för återkomst till programmet som beslutet om beviljat studieuppehåll innehåller, förlorar du rätten till platsgaranti på programmets kurser och kan endast registreras på kurs i mån av ledig plats.

Avbrott – kurser respektive program

Om du gör ett avbrott på en kurs du är registrerad på, måste du meddela Högskolan Dalarna det. Anmälan ska göras skriftligen till kursens studieadministratör. Om du önskar avbryta dina programstudier vid Högskolan före examen, ska du anmäla detta skriftligen till studieadministratör.

Kontaktinformation
Antagningen
023-77 88 88
Senast granskad: