Studieuppehåll och avbrott

Det går bra att göra en paus i dina studier. Se vad som gäller vid eventuella studieuppehåll och avbrott av dina studier.

Avbrott på kurs

Om du vill göra ett avbrott på en kurs som du är registrerad på gör du det själv via student.ladok.se. Gör du avbrott inom tre veckor från kursstart så tas din registrering automatiskt bort och du kan söka kursen och konkurrera om plats igen. Gör du ett avbrott senare än tre veckor från kursstart kan du begära omregistrering.

Avbrott på program

Om du vill avbryta dina programstudier meddelar du högskolan via support@du.se.

Studieuppehåll från program

Om du under längre tid än en månad kommer vara frånvarande från dina programstudier och inte kommer delta i undervisningen inom programmet, men vill senare komma tillbaka till dina programstudier behöver du söka ett studieuppehåll. Om du vill söka uppehåll av dina studier ska du fylla i blanketten Ansökan om studieuppehåll.

Skäl för att få ett studieuppehåll beviljat kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn eller studentfackliga uppdrag. 

Ett studieuppehåll är begränsat i tid, och Högskolan beviljar som mest studieuppehåll för max ett och ett halvt år åt gången. Du garanteras då en plats på utbildningen, förutsatt att Högskolan Dalarna fortfarande erbjuder densamma.

Högskolan Dalarna följer de föreskrifter och allmänna råd beslutade av Universitets- och högskolerådet kring studieuppehåll, UHRFS 2013:3, som finns publicerade på UHR:s hemsida.

Återuppta programstudier

Har du tidigare påbörjat ett utbildningsprogram som du vill slutföra finns möjligheten att ansöka om att fortsätta programmet. Beroende på om du återkommer från ett studieuppehåll eller ej finns två olika vägar att gå.

Återuppta studier efter ett studieuppehåll

Kontakta Högskolan i god tid innan sista anmälningsdag för den terminen då du vill återuppta dina studier, för att informera dig om eventuella förändringar i utbildningen.

Om du lämnar dina programstudier utan beviljat studieuppehåll eller om du inte följer de villkor för att återuppta dina programstudier som beslutet om beviljat studieuppehåll innehåller, förlorar du din plats på programmet. Du behöver då göra en ny ansökan till programmet eller en ansökan till senare del av program beroende på hur många högskolepoäng du tagit på utbildningen. 

Högskolan Dalarna följer föreskrifter och allmänna råd beslutade av Universitets- och högskolerådet kring studieuppehåll, UHRFS 2013:3. De finns publicerade på UHR:s hemsida.

Återuppta programstudier utan beviljat studieuppehåll

Har du inget studieuppehåll från dina programstudier finns möjligheten att ansöka om att fortsätta läsa programmet. Det finns två tillvägagångssätt beroende på hur många poäng inom programmet du läst.

  • Har du läst upp till 29,5 högskolepoäng inom programmet kan du söka programmet igen via antagning.se. Alla sökbara program är öppna för ansökan fram till sista anmälningsdag. Du prioriteras då efter nya sökande och blir antagen i mån av plats. Är programmet öppen för sen anmälan kan du göra en anmälan även efter sista ansökningsdag. Sena anmälningar prioriteras i datumordning.
  • Har du läst 30 högskolepoäng eller mer inom programmet kan du ansöka om antagning till senare del av programmet, under förutsättning att programmet i fråga är öppet för ansökan till senare del. Mer information om ansökan finns på sidan om antagning till senare del av program.
Senast granskad: