Registrering

1 min läsning
För att få delta i undervisningen, kunna tentera och få betyg måste du vara registrerad som studerande vid Högskolan den aktuella terminen. Om du sökt studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) måste du vara registrerad för att få ditt studiemedel.

Nya studenter

Du måste själv registrera dig som studerande vid Högskolan Dalarna på de utbildningar du är antagen till innan program- och kursstart. Webbregisteringen öppnar två veckor innan uppropet och stängs söndagen veckan innan kursen/programmet startar. Undantag finns till exempel för kurser med "fri" start.

Nuvarande studenter

Alla studenter som fortsätter att läsa vid Högskolan måste registrera sig på den utbildning man är antagen till vid varje program- och kursstart. Detta görs via webben. Webbregistreringen öppnar två veckor före varje terminsstart respektive kursstart.

Registrering via webben

För att kunna registrera dig för studier på Högskolan Dalarna, måste du först skapa ett användarkonto

Du registrerar dig via Ladok Studentportal -  www.student.ladok.se

På Studentportalen ska du ange lärosäte: Dalarna University

Skärmdump som visar inloggningsinformation

 

Skärmdump som visar inloggningsinformation

Vid problem kontakta support.

Varför är det viktigt att registrera sig?

Registrering krävs för att du ska få delta i undervisningen, kunna tentera och få dina studieresultat inrapporterade. Registreringen är även en förutsättning för att vara berättigad till studiemedel från CSN. Om du inte har registrerat dig i förväg och inte närvarar vid uppropet, antingen direkt på plats eller via nätet, förlorar du din plats på kursen eller programmet. Vid förhinder måste detta meddelas i förväg.

Resultat-/registreringsintyg

Resultat-/registreringsintyg kan du skapa via Ladok Studentportal -  www.student.ladok.se/

Omregistrering

Har du varit registrerad på en kurs som du av någon anledning inte slutfört, kan du begära omregistrering.

Omregistrering kan ske i två olika syften:

  • Full omregistrering gör du om syftet är att delta i kursen fullt ut och följa undervisningen en gång till. Sök kursen via antagning.se under perioderna 15 september 15 oktober eller 15 mars- 15 april. Full omregistrering medges endast i mån av plats.

  • Examinationsomregistrering är en förutsättning för att du ska kunna delta i ett examinerande moment. Det kan vara en tenta, seminarium, redovisning eller annat examinerande moment. Du söker genom att skicka ett mail till support@du.se som innehåller ditt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.
Senast granskad: