Registrering
3 min läsning

För att få delta i undervisningen, kunna tentera och få betyg måste du vara registrerad som studerande vid Högskolan den aktuella terminen. Om du sökt studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) måste du vara registrerad för att få ditt studiemedel.

Nya studenter

Du måste själv registrera dig som studerande vid Högskolan Dalarna på de utbildningar du är antagen till innan program- och kursstart. Webbregisteringen öppnar två veckor innan uppropet och stängs söndagen veckan innan kursen/programmet startar. Undantag finns till exempel för kurser med "fri" start.

Nuvarande studenter

Alla studenter som fortsätter att läsa vid Högskolan måste registrera sig på den utbildning man är antagen till vid varje program- och kursstart. Detta görs via webben. Webbregistreringen öppnar två veckor före varje terminsstart respektive kursstart.

Registrering via webben

För att kunna registrera dig för studier på Högskolan Dalarna, måste du först skapa ett användarkonto

Du registrerar dig via Ladok Studentportal -  www.student.ladok.se

På Studentportalen ska du ange lärosäte: Dalarna University

Skärmdump som visar inloggningsinformation

 

Skärmdump som visar inloggningsinformation

Vid problem kontakta support.

Varför är det viktigt att registrera sig?

Registreringen gör att du tar din utbildningsplats i anspråk, vilket krävs för att du ska få delta i undervisningen, kunna tentera och få dina studieresultat inrapporterade. Registreringen är även en förutsättning för att vara berättigad till studiemedel från CSN.

Resultat-/registreringsintyg

Resultat-/registreringsintyg kan du skapa via Ladok Studentportal -  www.student.ladok.se/

Omregistrering

Har du varit registrerad på en kurs som du av någon anledning inte slutfört, kan du begära omregistrering. Omregistrering kan ske i två olika syften.

Full omregistrering

Full omregistrering gör du om syftet är att delta i kursen fullt ut och följa undervisningen en gång till. Full omregistrering söker du via antagning.se, där alla kurser är öppna för anmälan fram till sista anmälningsdag. Full omregistrering medges endast i mån av plats. Anmälan om full omregistrering placeras därför som sen anmälan, efter anmälningar som gjorts i tid. Anmälan  om full omregistrering som gjorts efter sista anmälningsdag prioriteras i datumordning.
Om det totala antalet poäng vid ansökan inklusive omregistreringar överstiger 45 hp behöver du ansöka om parallelläsning efter att ha gjort din anmälan på antagning.se. Du ansöker om parallelläsning genom att skicka ett mail till support@du.se som innehåller ditt namn, personnummer och de anmälningkoder du vill omregistrera dig på. Ansökan ska göras senast sista kopletteringsdag.

Examinationsomregistrering

Examinationsomregistrering är en förutsättning för att du ska kunna delta i ett examinerande moment. Det kan vara en tenta, seminarium, redovisning eller annat examinerande moment. Du söker genom att skicka ett mail till support@du.se som innehåller ditt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.
Examinationsomregistrering är endast möjligt på kurser som inte är nedlagda.

Återuppta programstudier

Har du tidigare påbörjat ett utbildningsprogram som du vill slutföra finns möjligheten att ansöka om att fortsätta programmet. Det finns två tillvägagångssätt beroende på hur många poäng inom programmet du läst.

  • Har du läst upp till 29 högskolepoäng inom programmet kan du söka programmet igen via antagning.se. Alla sökbara program är öppna för ansökan fram till sista anmälningsdag. Du prioriteras då efter nya sökande och blir antagen i mån av plats.
    Är programmet öppen för sen anmälan kan du göra en anmälan även efter sista ansökningsdag. Sena anmälningar prioriteras i datumordning.
  • Har du läst 30 högskolepoäng eller mer inom programmet kan du ansöka om antagning till senare del av programmet, under förutsättning att programmet i fråga är öppet för ansökan till senare del. Mer information, samt lista på program öppna för ansökan finns på sidan om antagning till senare del av program.

Har du ett studieuppehåll hittar du information om hur du återupptar studierna på sidan om studieuppehåll och avbrott.

Senast granskad: