Examen

Examensarbete (exjobb)

I slutet av din utbildning ska du göra ditt examensarbete. Syftet med examensarbetet är att du ska använda dina kunskaper i praktiken, så uppgiften måste stämma överens med studiernas inriktning. Arbetet kan bygga på ett förslag från ett företag, myndighet eller annan organisation. Det kan vara problem, tankar eller idéer som verksamheten vill att du ska utveckla.

Examensarbetet är en möjlighet för dig som student att pröva dina kunskaper under handledning. Det är också en möjlighet att få kontakter på arbetsmarknaden. Det ska finnas en handledare från Högskolan och i förekommande fall en handledare från företaget/organisationen. När du och företaget/organisationen kommit överens om vad examensarbetet ska handla om ska handledaren från Högskolan godkänna det.

Hur hittar du ett examensarbete?

Registrera dig på jobb- och karriärportalen Du Careergate och presentera dig och din kompetens för intresserade företag, myndigheter och organisationer i Dalarna. På Du Careergate kan du också hitta företag som söker studenter för examensarbete.

Du kan också på egen hand kontakta företag, myndigheter eller organisationer där du vill göra ett examensarbete. Det är alltid en fördel om du själv har någon idé om vad du vill att arbetet ska handla om.

I vissa fall kan det förekomma en ersättning för utfört arbete. Det är något som du och företaget/organisationen bör diskutera i ett inledande skede för att inga missförstånd ska uppstå.

Vad förväntar sig högskolan av dig?

För att få ditt examensarbete godkänt är det vissa steg du måste följa och få godkända. Kontakta din lärare om du är fundersam.

Examensrättigheter

All utbildning och examina delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. På grund- och avancerad nivå utfärdar Högskolan generell examen och yrkesexamen. De generella examina karakteriseras av att det inom det huvudsakliga området (huvudområdet) ska finnas en successiv fördjupning. Yrkesexamina har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde.

Högskolan utfärdar följande generella examina:

  • Grundnivå: Högskoleexamen 120 hp och Kandidatexamen 180 hp
  • Avancerad nivå: Magisterexamen 60 hp och Masterexamen 120 hp
  • Forskarnivå: Licentiatexamen 120 hp och Doktorsexamen 240 hp
  • Samt ett flertal yrkesexamina.

Huvudområden vid Högskolan Dalarna (pdf)

Lokal examensordning

Den lokala examensordningen styrs av nationella regler såväl som de lokala regler som gäller vid just Högskolan Dalarna.

Den lokala examensordningen regleras av Högskoleförordningen (1993:100).

Lokal examensordning (pdf) 

Examensbevis - Ansök om examen

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis. Dokumentet visar att du genom studier uppfyllt kraven/målen för en viss examen.

Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan utifrån nationella och lokala examensregler. Handläggningstiden för examensbevis uppgår i regel till högst åtta veckor efter att komplett ansökan inkommit till Högskolan.

Examensbevisen utfärdas på svenska med engelsk översättning i samma dokument. Beviset åtföljs av en bilaga " Diploma Supplement" på engelska, som beskriver utbildningen och det svenska högskolesystemets struktur. Diploma Supplement ska användas tillsammans med examensbeviset och blir särskilt viktig vid ansökningar utanför Sverige. Både examensbeviset och Diploma Supplement är kostnadsfritt.

Ansökan om examensbevis gör du på Ladok Studentportal -  www.student.ladok.se

  • Välj Examen och bevis
  • Ansök om examenbevis
  • Följ stegen 1-5

Har du inte kvar dina inloggningsuppgifter ansöker du via blanketten Ansökan generell examen alternativt Ansökan yrkesexamen.

För dig med skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska kontakta ladok@du.se innan ansökan om examens görs.

Nytt examensbevis vid nytt personnummer

Nytt examensbevis kan utfärdas för personer som byter könstillhörighet eller fått ändrat personnummer. För detta krävs ett intyg om förändringen från Skatteverket. För mer information kontakta ladok@du.se.

Lärarlegitimation

Riksdagen har beslutat att lärarlegitimation ska börja gälla från och med den 1 december 2013. För att kunna ansöka om legitimation hos Skolverket krävs att du först har fått en utfärdad lärarexamen.

Tillgodoräknande

Som student har du rätt att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning. För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Högskolan. 

Läs mer om vad som gäller vid tillgodoräknande

Kontaktinformation

Examen
023-77 80 00
Senast granskad: