Utbildningsprogram VFIHG

Upplevelseproduktion – Friluftsliv, idrott och hälsa, 180 högskolepoäng

Utbildningen är den enda i sitt slag på högskolenivå som ger dig en specialkompetens och möjlighet att välja din egen inriktning. Tack vare ett nära samarbete med näringslivet utgår utbildningen från branschens behov och som student lär du dig olika delar av branschen.
180 högskolepoäng Grundnivå

Upplevelseproduktion med inriktning på friluftsliv, idrott och hälsa kräver kunskaper inom framförallt Idrott- och hälsovetenskap, Turismvetenskap, Företagsekonomi och Entreprenörskap. Utbildningen är därför uppbyggd i ett nära samarbete mellan dessa ämnen på Högskolan Dalarna och med näringslivet för att identifiera de behov som finns för att studenterna efter avslutad utbildning ska kunna arbeta med upplevelseproduktion som egenföretagare eller anställd. Beroende på vilka valbara kurser du väljer kan du fördjupa dig ytterligare inom något av de ovanstående områdena eller kanske inom något helt annat. Valfriheten är stor. 

Under utbildningen kan du även genomföra en termin och/eller din praktik utomlands. Sista terminen är även upplagd så att du som student kan välja när din praktik genomförs och kan därmed styra den efter branschens behov och dina möjligheter.