Utbildningsprogram VFIHG

Upplevelseproduktion – Friluftsliv, idrott och hälsa, 180 högskolepoäng

Utbildningen är den enda i sitt slag på högskolenivå som ger dig en specialkompetens och möjlighet att välja din egen inriktning. Tack vare ett nära samarbete med näringslivet utgår utbildningen från branschens behov och som student lär du dig olika delar av branschen.
180 högskolepoäng Grundnivå

Upplevelseproduktion med inriktning på friluftsliv, idrott och hälsa kräver kunskaper inom framförallt Idrott- och hälsovetenskap, Turismvetenskap, Företagsekonomi och Entreprenörskap. Utbildningen är därför uppbyggd i ett nära samarbete mellan dessa ämnen på Högskolan Dalarna och med näringslivet för att identifiera de behov som finns för att studenterna efter avslutad utbildning ska kunna arbeta med upplevelseproduktion som egenföretagare eller anställd. Valfriheten inom utbildningen är stor för att du ska kunna välja mellan en mer bred utbildning som passar många olika arbetsområden och inte bara Upplevelseproduktion, men tack vare den stora valbarheten som finns inom utbildningen kan studenten även specialisera sig mot olika områden inom Upplevelseproduktion.

Du kan även ge din utbildning en internationell inriktning om du väljer att genomföra en termin och/eller din praktik utomlands. Med hjälp av ERASMUS kan du utöver den praktik som finns inom utbildningen lägga till ytterligare internationell praktik. Sista terminen är även upplagd så att du som student ska kunna välja när din praktik genomförs och kan därmed styra den efter branschens behov och dina möjligheter. 

Michaela Owetz, Leksand, började läsa utbildningen HT 2021

– Det bästa med att gå upplevelse är bredden på utbildningen och att få en djupare förståelse för ämnena. Jag har tidigare läst liknande utbildning men på lägre nivå (yh) och uppskattar verkligen programmet! Sen att vi har fått göra faktiska projekt för utbytesstudenterna är ett stort plus! Jag gillar också att många av kurserna är på engelska eftersom det dels förbättrar min engelska, men det gör också att jag ser fler möjligheter och förståelse internationellt! Och till sista klassen och lärarna såklart!

imagemwrgq.png

 

Mikael Norberg, Övertorneå, började utbildningen HT 2021

– Som aktiv inom besöksnäringen med en guideutbildning i bagaget vill jag ta nästa steg, skaffa mer kunskap och förståelse om branschen.

Genom Upplevelseproduktionsprogrammet kan jag bygga en bred bas med viktiga kunskaper och har även möjlighet att individuellt styra inriktning beroende på intresseområde och framtidsplaner. Det jag uppskattar mest med programmet är att branschen aktivt är med och utformar innehållet. Därmed kopplas utbildningen ihop med ”verkligheten” vilket ger oss studenter unika möjligheter och värdefulla kontakter.

image6fylb.png

 

Tomas Ringsby Petersson, Ordförande i Stiftelsen Idre Fjäll

 

imagealn9r.png

 

Vad anser du om programmets kursinnehåll?

Jag är övertygad att det ligger rätt i tiden outdoor trenden syns bli starkare för varje dag och bli kvar länge.

Har studenter som har läst denna utbildning bra förutsättningar med sig ut i arbetslivet?

Absolut! Kan tänka mig att alla större företag inom besöksnäringen behöver denna typ av medarbetare för att vi ska utvecklas starkt inom de närmaste 10-15 åren.

Hur skulle du säga att arbetsmarknaden för de som har läst på programmet ser ut idag?

Jag tror att timingen är rätt och att denna del av näringslivet kommer att växa mer än andra delar under de närmaste 10 åren.

Har du några råd till blivande studenter?

Jobba med det som är kul! Om det är kul så blir man dessutom bra på det!

Har du några råd till examinerade studenter?

Framtiden är Outdoor, Sverige har kanske världens bästa möjligheter att leverera upplevelser tillbesökare.

Utbildningens innehåll

Programmet syftar till att förbereda dig som student för att ha tillräcklig kunskap och förståelse för att självständigt och kritiskt kunna arbeta med planering och aktivt genomförande/utveckling utifrån hållbarhet och ekonomiska aspekter inom upplevelsesektorn med inriktning på friluftsliv, idrott och hälsa. Därutöver har du stora möjligheter att forma din utbildning själv genom valbara kurser och var du väljer att genomföra din praktik. Därigenom får du flera arbetsmarknader att inrikta dig mot inom idrott och hälsa, turism eller ekonomi. 

Under utbildningen får du lära dig hur man är den aktive ledaren för en upplevelseproduktion och du får verktyg för att självständigt kunna leda produktioner och ha ledande positioner både som anställd och som egen företagare.

Programmet är upplagt så att varje termin bidrar till en fördjupning och/eller breddning i förhållande till huvudområdet Idrott- och hälsovetenskap och kurserna i turismvetenskap bygger på varandra för kontinuerlig utveckling. Då upplevelsebranschen är internationell kommer några av kurserna att vara på engelska. 

Högskolan Dalarna har två campus och utbildningen ges i huvudsak vid vårt campus i Falun men i kurserna turism, ekonomi och entreprenörskap kan undervisning ske på plats vid vårt campus i Borlänge. Mellan Falun och Borlänge finns det mycket goda förbindelser och det tar cirka 20 minuter med buss.

Kontakt med arbetslivet

Utbildningen är uppbyggd utifrån ett nära samarbete med näringslivet och kontakt med näringslivet förekommer under hela utbildningen i form av projektarbeten, gästföreläsningar och förslag på möjliga praktikplatser. Praktikplatser kan vara både hos utbildningens samarbetspartners eller om du själv har en idé till en praktikplats där du vill vara ser vi över den möjligheten. För att utbildningen ska vara aktuell finns det ett branschråd där utbildningens innehåll diskuteras för att det ska vara det mest aktuella. 

Studera utomlands

På den här utbildningen kan du använda termin fyra till en utbytestermin. Du kan även genomföra din praktik under termin sex utomlands. Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar. 

Termin 1

Tränarskap, idrott, friluftsliv och hälsa i samhället (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5hp
Turismteori och praxis (Turismvetenskap) 7,5hp
Grundläggande vetenskaplig metodkurs (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp
Prestation, hälsa, ledar- och tränarskap (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5hp

Termin 2

Turismmarknadsföring (Företagsekonomi) 7,5hp
Turism och samhället (Turismvetenskap) 7,5hp
Internationella evenemang och festivaler (Turismvetenskap) 7,5hp
Ekonomistyrning, grundläggande (Företagsekonomi) 7,5hp

Termin 3

Motivation och kris (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp
Resurser och produkter för turism (Turismvetenskap) 7,5 hp
Innovation (Entreprenörskap och Innovationsteknik) A 7,5 hp
Naturturism (Turismvetenskap) 7,5 hp

Termin 4

Valfria kurser 30hp eller 30 hp utlandsstudier

Termin 5

Valbart inom Idrott- och hälsovetenskap
- Journalistik och skriftlig PR inom idrottsområdet 7,5 hp
- Idrottspsykologi- mentala processer och gruppdynamik 7,5 hp

Personalansvar, juridik och arbetsrätt inom området för friluftsliv, idrott och hälsa (Idrott och hälsovetenskap) 7,5 hp
Kvalitativ och kvantitativ vetenskaplig metod (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp
Projektarbete outdoor (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp

Termin 6

Verksamhetsförlagt projekt (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp
Medier och kommunikation inom hälsa och idrott (Idrott- och hälsovetenskap) 7,5 hp
Examensarbete (Idrott- och hälsovetenskap), 15h hp

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som destinationsutvecklare, affärsutvecklare eller besöksmålsutvecklare med inriktning mot upplevelser. Du kan även arbeta som aktivitets- eller platschef inom besöksnäringen samt inom kommunal-, regional- eller statlig sektor med inriktning mot turism, fritid, idrott och regional utveckling. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden ser god ut. Sedan flera år tillbaka har det varit en mycket positiv utveckling för upplevelsesektorn och under det senaste året har den nått flera rekordsiffror. 

- Alla större företag inom besöksnäringen behöver denna typ av medarbetare för att vi ska utvecklas starkt inom de närmaste 10-15 åren, säger Tomas Ringsby Petersson ordförande i Stiftelsen Idre Fjäll och Sveriges Campingplatser och stugbyar samt styrelsemedlem i VISITA Svensk Besöksnäring.

Beroende på hur du väljer att lägga upp din utbildning har du flera arbetsmarknader att inrikta dig mot inom idrott och hälsa, turism eller ekonomi. 

En av Sveriges främsta reseanledning är naturen, både nationellt och internationellt. Upplevelserna kan vara både i naturen och i staden och oavsett ambitioner och drömmar finns det något för alla. Den upplevelsebaserade turismen består bland annat av alla företag som arbetar med olika aktiviteter, guidning, natur- och äventyrsupplevelser och som även har behov av att samarbeta eller arbeta med till exempel boenden, restauranger och uthyrningsverksamhet. Behovet av kompetens växer för att upplevelsesektorn ska fortsätta vara en av de ledande.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Idrott- och hälsovetenskap. 

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder Högskolan Dalarna ett Magisterprogram i Destinationsutveckling, där du får upptäcka de möjligheter och utmaningar som finns med utveckling av destinationer på ett hållbart sätt.

 

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom hälsa och välfärd

 

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Marit Nybelius Stub