Utbildningsprogram VFIHG

Upplevelseproduktion – Friluftsliv, idrott och hälsa, 180 högskolepoäng

Utbildningen är den enda i sitt slag på högskolenivå som ger dig en specialkompetens och möjlighet att välja din egen inriktning. Tack vare ett nära samarbete med näringslivet utgår utbildningen från branschens behov och som student lär du dig olika delar av branschen.
180 högskolepoäng Grundnivå

Upplevelseproduktion med inriktning på friluftsliv, idrott och hälsa kräver kunskaper inom framförallt Idrott- och hälsovetenskap, Turismvetenskap, Företagsekonomi och Entreprenörskap. Utbildningen är därför uppbyggd i ett nära samarbete mellan dessa ämnen på Högskolan Dalarna och med näringslivet för att identifiera de behov som finns för att studenterna efter avslutad utbildning ska kunna arbeta med upplevelseproduktion som egenföretagare eller anställd. Beroende på vilka valbara kurser du väljer kan du fördjupa dig ytterligare inom något av de ovanstående områdena eller kanske inom något helt annat. Valfriheten är stor. 

Under utbildningen kan du även genomföra en termin och/eller din praktik utomlands. Sista terminen är även upplagd så att du som student kan välja när din praktik genomförs och kan därmed styra den efter branschens behov och dina möjligheter. 

Utbildningens innehåll

Programmet syftar till att förbereda dig som student för att ha tillräcklig kunskap och förståelse för att självständigt och kritiskt kunna arbeta med planering och aktivt genomförande/utveckling utifrån hållbarhet och ekonomiska aspekter inom upplevelsesektorn med inriktning på friluftsliv, idrott och hälsa.

Under utbildningen får du lära dig hur man är den aktive ledaren för en upplevelseproduktion och du får verktyg för att självständigt kunna leda produktioner och ha ledande positioner både som anställd och som egen företagare.

Programmet är upplagt så att varje termin bidrar till en fördjupning och/eller breddning i förhållande till huvudområdet Idrott- och hälsovetenskap och kurserna i turismvetenskap bygger på varandra för kontinuerlig utveckling. Då upplevelsebranschen är internationell kommer några av kurserna att vara på engelska. 

Högskolan Dalarna har två campus och denna utbildningen ges i huvudsak vid vårt campus i Falun men i kurserna turism, ekonomi och entreprenörskap kan undervisning ske på plats vid vårt campus i Borlänge. Mellan Falun och Borlänge finns det mycket goda förbindelser och det tar cirka 20 minuter med buss.

Kontakt med arbetslivet

Utbildningen är uppbyggd utifrån ett nära samarbete med näringslivet och kontakt med näringslivet förekommer under hela utbildningen i form av projektarbeten, gästföreläsningar och förslag på möjliga praktikplatser. Praktikplatser kan vara både hos utbildningens samarbetspartners eller om du själv har en idé till en praktikplats där du vill vara ser vi över den möjligheten. För att utbildningen ska vara aktuell finns det ett branschråd där utbildningens innehåll diskuteras för att det ska vara det mest aktuella. 

Studera utomlands

På den här utbildningen kan du använda termin fyra till en utbytestermin. Du kan även genomföra din praktik under termin sex utomlands. Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar. 

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som destinationsutvecklare, affärsutvecklare eller besöksmålsutvecklare med inriktning mot upplevelser. Du kan även arbeta som aktivitets- eller platschef inom besöksnäringen, kommunal, regional eller statlig sektor med inriktning mot turism, fritid, idrott och regional utveckling. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden ser god ut. Sedan flera år tillbaka har det varit en mycket positiv utveckling för upplevelsesektorn och under det senaste året har den nått flera rekordsiffror. 

- Alla större företag inom besöksnäringen behöver denna typ av medarbetare för att vi ska utvecklas starkt inom de närmaste 10-15 åren, säger Tomas Ringsby Petersson ordförande i Stiftelsen Idre Fjäll och Sveriges Campingplatser och stugbyar samt styrelsemedlem i VISITA Svensk Besöksnäring.

Beroende på hur du väljer att lägga upp din utbildning har du flera arbetsmarknader att inrikta dig mot inom idrott och hälsa, turism eller ekonomi. 

En av Sveriges främsta reseanledning är naturen, både nationellt och internationellt. Upplevelserna kan vara både i naturen och i staden och oavsett ambitioner och drömmar finns det något för alla.  Den upplevelsebaserade turismen består bland annat av alla företag som arbetar med olika aktiviteter,  guidning, natur- och äventyrsupplevelser och som även har behov av att samarbeta eller arbeta med till exempel boenden, restauranger och uthyrningsverksamhet.  Behovet av kompetens växer för att upplevelsesektorn ska fortsätta vara en av de ledande.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Idrott- och hälsovetenskap. 

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder Högskolan Dalarna ett Magisterprogram i Destinationsutveckling, där du får upptäcka de möjligheter och utmaningar som finns med utveckling av destinationer på ett hållbart sätt.

 

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H38JD
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Stängd för sen anmälan
Tillfällen
Hösten 2022
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3AW2
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Marit Nybelius Stub