Utbildningsprogram TBTHG

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram

Du åker över broar och bor i hus som byggingenjörer planerat och byggt. De har byggt stora delar av vår värld. Nu är det din tur. Framtiden för byggingenjörer ser mycket ljus ut. Här finns möjligheten för dig att vara med och bygga framtidens hållbara Sverige!
180 högskolepoäng Grundnivå

Som byggingenjör får du världen att hålla. Byggingenjören ser till att pelare och balkar har rätt dimensioner, att planlösningar både är spännande och effektiva, att broar och vägar håller för trafiken. Vår utbildning ger dig en bred kompetens med utgångspunkt i resurshushållning och hållbar utveckling. 

Näringslivskontakten inom programmet är unik i landet vilket gör att de flesta studenterna har en fot ute i branschen redan innan examen. 

Utbildningens innehåll

Du kommer att få breda kunskaper i byggteknik och i hur man projekterar och producerar bland annat hus och vägar. Du får lära dig att analysera och lösa uppgifter, ofta i projektform tillsammans med andra. Under programmets första år läser du grundläggande kurser i ingenjörsarbete, byggteknik och CAD/Byggnadsinformationsmodellering (BIM) med tillämpning i ett byggprojekt. Under andra och tredje året ligger fokus på husbyggnadsteknik, bygg-/planering/produktion, konstruktionsberäkningar och vägprojektering. 

Kontakt med arbetslivet

Byggingenjörsprogrammet är utformat för att ge dig kunskap om hur man planerar, bygger och underhåller byggnader och vägar. Utbildningen är projektbaserad vilket innebär att flera av kurserna kommer att bedrivas i projektform med verkliga projekt och ofta i nära kontakt med byggindustrin. Efter avslutad utbildning har du en bred byggteknisk kompetens med kunskap om både byggteknik, konstruktionsteknik, produktion och ledarskap.

Näringslivskontakten är unik i landet. Föreningen ByggDialog Dalarna fungerar som en länk mellan byggteknikprogrammen och branschen och ansvarar för ett kalendarium med rullande aktiviteter där du som student regelbundet får träffa företag, kommuner och myndigheter. Det ordnas lunchseminarier, studiebesök, gemensamma tävlingar, företagsförlagda uppgifter och arbetsmarknadsdagar. Samarbetet gör att de flesta studenterna har en fot ute i branschen redan innan examen. 

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Arbetet på en byggarbetsplats kräver god förståelse för både konstruktions- och arkitekthandlingar. Lika viktigt är det att känna till hur produktionen går till för att rita "byggbara" konstruktioner. På Byggingenjörsprogrammet får du den kompetensen och kan därför också arbeta både på byggföretag, som platschef eller projektledare, och på arkitekt- eller konstruktionskontor. Du kan även arbeta med fastighetsförvaltning på bostadsbolag eller som handläggare på kommunernas byggkontor.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Framtiden för byggingenjörer ser ljus ut, inte minst på grund av pågående pensions-avgångar/generationsskifte inom branschen. Här finns möjligheten för dig att vara med och bygga framtidens Sverige. Arbetsmarknaden för byggingenjörer har varit bra under flera år och förväntas fortsätta vara det framöver.

Examen

Högskoleingenjörsexamen, Teknikområde: Byggteknik.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder vi på Högskolan Dalarna en möjlighet att läsa vidare inom bygg och energi i Magisterprogrammet Energieffektivt byggande.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning inom information och teknik

Senast granskad:
Hösten 2022
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3BGD
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 2, Kemi 1
Stängd för sen anmälan
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3EB2
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 2, Kemi 1
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Hans Persson