KTP - Knowledge Transfer Partnerships

Samverkansmodell som lyfter både företag och akademi

Vad är KTP?

Samverkan mellan näringsliv och akademi

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till två år. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

Under hela tidKTP-modell, förhållandet mellan nyutexaminerad akademiker, förtag, akademisk coach och affärscoachen medverkar Högskolan Dalarna eller Högskolan i Gävle med en akademisk coach, oftast en forskare samt en coach från näringslivet. Högskolorna kan bidra med labbresurser.

I pågående projekt erhåller KTP-projektledarenmarknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaderna. Resterande del finansieras i  av projektmedel från ERUF. 

Kontakta oss gärna för att se vilka finansieringsmöjligheter som finns för just ert företag. 

Pågående KTP-projekt

KTP Energi Sverige

KTP Energi Sverige koordineras av Högskolan Dalarna i samverkan med sex andra lärosäten och tre IUC-bolag runt om i Sverige. 30 nyexaminerade akademiker kommer få möjlighet att jobba i projektet som kommer pågå till och med år 2022.

Deltagande samverkanspartners: Högskolan Dalarna, Luleå Tekniska UniversitetIUC NorrMittUniversitetIUC Z-groupIUC Dalarna, Högskolan i GävleSödertörns Högskola, Mälardalen HögskolaMITC och  Högskolan Kristianstad.

KTP Energi 2.0

KTP Energi 2.0 skall utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv för att möta behoven av en övergång till koldioxidsnål ekonomi genom konkreta insatser inom energieffektivisering.

Projektet möjliggör 8-10 st 1-åriga delprojekt på företag under 2019-2021.

Välkommen att kontakta oss!

KTP Science

KTP Science möjliggör företagsbaserad forskning inom till exempel:

  • Utveckling och testning av produkter och tjänster
  • Verifiering av produkter och tjänster
  • Nya sätt att producera produkter
  • Användningsområden för restmaterial

Välkommen att kontakta oss!

Möt några av våra Projekledare!

 

Kontakt

Per Edén
Verksamhetsledare

Kontakt Högskolan i Gävle

porträttbild Ola WiklundOla Wiklund
Projektsamordnare KTP

ola.wiklund@hig.se
070-541 27 00


Medfinansiärer

Senast granskad:
Deltagare i tidigare projekt:

Porträttbild på Högskolan Dalarnas rektor Martin NorsellKTP skapar nya vägar mellan högskolan och företag

Högskolan har ett uppdrag att sprida kunskap men det är också viktigt att lyssna in och lära av all den kunskap och erfarenhet som finns ute i samhället. Den kunskapsväxling som pågår i ett KTP-projekt är därför en spännande modell för Högskolan att stödja och utveckla.

Martin Norsell, rektor vid Högskolan Dalarna

   HiG

Senast granskad: