KTP - Knowledge Transfer Partnerships

KTP är en modell för att utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv.
Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle arbetar sedan 2015 framgångsrikt med modellen för att stärka såväl akademin som befintligt näringsliv i regionerna.

Vad är KTP?

Samverkan mellan näringsliv och akademi

KTP-modell, förhållandet mellan nyutexaminerad akademiker, förtag, akademisk coach och affärscoach

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminserad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till två år. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

Under hela tiden medverkar Högskolan Dalarna eller Högskolan i Gävle med en akademisk coach, oftast en forskare samt en coach från näringslivet. Högskolorna kan bidra med labbresurser.

KTP-projektledaren erhåller marknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaderna. Resterande del finansieras med projektmedel,

Från rekrytering och genom hela projektet fram till avslut säkerställs respektive projekt av en processledare från någon av högskolorna.

 

Högskolan i Gävle logotyp        Högskolan Dalarna logotyp

KTP Energi

KTP Energi skall utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv för att möta behoven av en övergång till koldioxidsnål ekonomi genom konkreta insatser inom energieffektivisering.

Projektet möjliggör 8-10 st 1-åriga delprojekt på företag under 2019-2021.

Välkommen att kontakta oss!

KTP Science

KTP Science möjliggör företagsbaserad forskning inom till exempel:

  • Utveckling och testning av produkter och tjänster
  • Verifiering av produkter och tjänster
  • Nya sätt att producera produkter
  • Användningsområden för restmaterial.

Välkommen att kontakta oss!

KTP Energi Sverige

KTP Energi Sverige koordineras av Högskolan Dalarna i samverkan med sex andra lärosäten och tre IUC-bolag runt om i Sverige.

30 nyexaminerade akademiker kommer få möjlighet att jobba i projektet som kommer pågå till och med år 2020.

Deltagande samverkanspartners: Högskolan Dalarna, Luleå Tekniska Universitet, IUC Norr, Mitt Universitet, IUC Z-group, IUC Dalarna, Högskolan i Gävle, Södertörns Högskola; Mälardalen Högskola och  Högskolan Kristianstad.

Spännande kunskapsväxling

Porträttbild på Högskolan Dalarnas rektor Martin NorsellKTP skapar nya vägar mellan högskolan och företag

Högskolan har ett uppdrag att sprida kunskap men det är också viktigt att lyssna in och lära av all den kunskap och erfarenhet som finns ute i samhället. Den kunskapsväxling som pågår i ett KTP-projekt är därför en spännande modell för Högskolan att stödja och utveckla.

Martin Norsell, rektor vid Högskolan Dalarna

Kontakt

Johan Kostela
Avdelningschef
023-77 81 46
Per Edén
Verksamhetsledare
023-77 85 50
Marit Söderqvist
Processledare
023-77 81 23
Ulrika Eriksson
Verksamhetsekonom
023-77 88 06
Elin Apel
HR-specialist
023-77 87 55
Klara Holdstock
Koordinator
023-77 81 54

Kontakt Högskolan i Gävle

porträttbild Ola WiklundOla Wiklund
Projektsamordnare KTP

ola.wiklund@hig.se
070-541 27 00


 

KTP medfinansieras av

EUlogo_v_RGB.jpg    region dalarna logotyp.png    gavleborg.png  lansstyrelsen.jpg  interreg SverigeNorge.jpg

Klicka här för att läsa mer om finansiärerna

Senast granskad: