Högskolan Dalarna bygger kapacitet inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i Afrika och Asien

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dekorativ bild
Pexels.com

Globalt krävs välutbildade barnmorskor för att kvinnor och barn ska överleva. I ett första steg var Högskolan Dalarna med i utvecklingen av en master i sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter i Bangladesh, Somaliland och Puntland. Nästa steg är nu att skapa utbildnings- och forsknings samarbeten som bidrar till att stärka kvinnors tillgång till säker vård vid barnafödande, oplanerad graviditet och preventivmedel.

I Sverige tar vi närmast för givet att en födsel innebär en frisk mamma och ett friskt barn och att vi har tillgång till preventivmedel och säker abort. Men i många delar av världen ser det inte så ut. Mödra- och barnadödlighet är fortfarande ett stort problem globalt, liksom spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar och bristen på tillgång till preventivmedel. Varje år dör 2 miljoner barn vid förlossningar och 300 000 kvinnor dör på grund av graviditet eller förlossning. Uppskattningsvis kan 60 procent av dessa dödsfall undvikas genom tillgång till barnmorskor som arbetar utifrån ett livs-cykel perspektiv och då inom graviditet, förlossning, preventivmedel och abort. Den svenska modellen med självständig barnmorska som arbetar brett inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa är unik och efterfrågad globalt.  

– Fler utbildade barnmorskor som arbetar brett inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet behövs. Det är en förutsättning för att fler kvinnor och barn ska överleva, säger Kerstin Erlandsson, professor i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Högskolan Dalarna arbetar för att minska mödra- och nyföddhetsdödlighet genom att stärka barnmorskeprofessionen i Östafrika och södra Asien. Bland annat har 234 barnmorske- och sjuksköterskelärare utbildats i Bangladesh, Somaliland och Puntland.

– Somalia är det tredje värst drabbade landet i världen när det gäller spädbarnsdödlighet. Ofta orsakas dödsfallen av komplikationer som uppstår under förlossningen och skulle kunna undvikas med bättre utbildad personal, säger Fatumo Osman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna. Högskolan Dalarnas kapacitetsbyggande i samarbete med universitet i Somaliregionen startade för 15 år sedan och har stärkt utbildning och forskning vid våra lärosäten. Vi har utbildat ca 80 master studenter och har just nu är tre doktorander registrerade i vår forskarutbildning ifrån Somaliregionen. I veckan disputerar Jama Ali Egal och blir då den första barnmorskan som disputerar.

Ny forskning och beprövade metoder som stärker kompetensen och professionalismen inom barnmorskeyrket globalt behövs. Forskarna på Högskolan Dalarna arbetar nu i ett projekt med att skapa ett nätverk av de 234 barnmorske- och sjuksköterskelärarna som utbildats i Bangladesh, Somaliland och Puntland, som i sin tur ska kunna utveckla egna experter och forskare för att driva utbildningarna själva.

– Initiativet med ett nätverk av de 234 barnmorske- och sjuksköterskelärarna som utbildats i Bangladesh, Somaliland och Puntland kan bli starten på långsiktiga forskningssamarbeten som kan visa på fördelarna med att införa barnmorskeledd vård på kliniska utbildningsplatser till barnmorska, säger Fatumo Osman, docent i omvårdnad. Vidare bidrar vi till att bredda barnmorskans kompetensområde även inom preventivmedelsrådgivning och säker abort vilket på sikt bidrar till hållbar utveckling i samarbetsländerna.

Projekt ska leda till gemensamma forskningsprogram med fokus på FN:s globala hållbarhetsmål relaterat till barnmorskeledd evidensbaserad vård och ledarskap.

Aktuella projekt

Projekttitel: Överbrygga klyftor mellan retorik och verklighet i barnmorskeutbildning genom triangulering med alumner från Bangladesh, Somaliland och Puntland
Projektperiod: Januari 2023-december 2024
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektledare: Kerstin Erlandsson, Marie Klingberg Allvin och Fatumo Osman
Deltagare: Catrin Borneskog Sinclair, Ulrika Byrskog, Elin Ternström


Projekttitel:
Minskad dödlighet och sjuklighet relaterat till osäker abort. Samarbete mellan Sverige och Somaliland för att bygga kapacitet bland barnmorskor
Projektperiod: Januari 2020-december 2023
Projektledare: Marie Klingberg Allvin, Jama Ali Egal, Fatumo Osman och Kerstin Erlandsson
Finansiär: Vetenskapsrådet
Deltagare: Umulkhayr Ismail och Amina Ciise


Projekttitel:
Bygga kapacitet bland östafrikanska ledare i barnmorskeledd vård
Projektperiod: Januari 2023-juni 2024
Projektledare: Kerstin Erlandsson, Högskolan Dalarna, Helena Lindgren, Sophiahemmet Högskola och Michael Wells, Karolinska Institutet

Kontaktpersoner
Kerstin Erlandsson
Professor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Marie Klingberg Allvin
Professor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: