Forskningsprojekt: Bygga kapacitet bland östafrikanska ledare i barnmorskeledd vård- ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Högskolan Dalarna

Projektledare
Kerstin Erlandsson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Den svenska vårmodellen MIDWIZE, definierad som barnmorskeledd interdisciplinär vård och noll separation mellan mor och nyfödd, implementerades under 2020-2021 i Etiopien, Kenya, Malawi och Somalia inom ett kapacitetsbyggande program finansierat av Svenska Institutet.

Syfte: Att bestämma genomförbarheten av att använda ett internetbaserat kapacitetsbyggande program som bidrar till effektiva barnmorskepraktiker på förlossningsavdelningar genom implementering av dynamiska förlossningspositioner, försenad klippning av navelsträngen och hud mot hud-vård för nyfödda i omedelbar postnatal period.

Metod: Designen är inspirerad av processutvärdering. Fokusgruppsdiskussioner genomfördes med policyledare, akademiker och kliniker som deltog i kapacitetsbyggande programmet. Före och efter interventionen upptäcktes siffrorna för dynamiska förlossningspositioner, försenad klippning av navelsträngen och hud mot hud-vård för nyfödda i omedelbar postnatal period.

Resultat: Deltagarna ansåg att internetbaserade programmet var lämpligt för deras länder utifrån deras behov av förbättrat ledarskap och samarbete, behovet av stärkt personalresurs och det stora behovet av förbättrade resultat för mammal och nyfödd hälsa.

Slutsats: Resultaten ger insikt i genomförbarheten att expandera liknande onlinekapacitetsbyggande program i samarbete med policyledare, akademiker och kliniker på plats i sub-Sahariska afrikanska länder med en agenda för förbättringar av mamma- och barnhälsa. This pilot will now be scaled up.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Finansiärer