Intervjuer med arbetsgrupperna

Under år 2020 hade ett antal arbetsgrupper i uppdrag att ta fram underlag till Högskolan Dalarnas mål för hållbar utveckling. Här finns intervjuer med ett par av deltagarna i dessa grupper.

Dokumentet Mål och uppdrag för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026 är ett viktigt verktyg för lärosätets arbete i frågor som rör internationalisering, jämställdhet och inkludering samt miljö och klimat. Underlag till mål och uppdrag togs fram av arbetsgrupper under 2020. På intranätet finns intervjuer med medarbetare som deltog i arbetsgrupperna.

"Arbete med att ta fram hållbarhetsmål", intervju med Jörgen Elbe

"Hållbarhetsmål – inkludering och likabehandling", intervju med Frej Hallgren

"Hållbarhetsmål inom miljö och klimat", intervju med Malin Karlsson

"Hållbarhetsmål inom internationalisering", intervju med Kristofer Sidenvall

Senast granskad:
Kontakt
Rådet för hållbar utveckling
Senast granskad: