Utbildning i intern miljörevision 23–25 maj

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vill du bli en av våra interna miljörevisorer? Anmäl i så fall ditt intresse för en utbildning i miljörevision i Gävle 23-25 maj.
En person med en laptop i knöt
Anna Hermansson

Miljöarbetet vid Högskolan Dalarna bedrivs inom ramen för ett miljöledningssystem. I detta ingår att årligen följa upp arbetets resultat genom interna miljörevisioner. Vi behöver nu förstärka vår grupp av miljörevisorer - vill du bli en av dem? Anmäl ditt intresse så kan du blir erbjuden att gå en tredagars utbildning i intern miljörevision i Gävle i slutet av maj. Vi ser gärna sökande från både verksamhetsstödet och bland vår undervisande och forskande personal.

Läs mer om Högskolan Dalarnas miljöarbete, och klicka gärna vidare till sidan Miljöledningssystemet, där finns mer information om våra interna miljörevisioner.

Att vara intern miljörevisor innebär att ingå i en grupp om 5-6 personer som tillsammans planerar och genomför revisioner. Tre eller fyra arbetsdagar per år behöver avsättas för detta. Beroende på dina förkunskaper kan det bli aktuellt med ett introducerande pass på "hemmaplan" innan utbildningen, där du får grundläggande kunskaper om miljöledningssystem och hur arbetet är organiserat här på Högskolan Dalarna.

Intresseanmälan görs senast 31 mars med ett e-post till Anton Grenholm, samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor. Beskriv vilka slags arbetsuppgifter du har idag och varför du är intresserad av att bli intern miljörevisor. Beskriv också vilka erfarenheter och kunskaper du har generellt inom miljöområdet.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om uppdraget som intern miljörevisor eller om kursen i Gävle 23-25 maj!

 

Kontakt
Anton Grenholm
Samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
Senast granskad:
Senast granskad: