Sortera avfall

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Genom att sortera ditt avfall kan det komma till nytta och bli material i nya produkter.

Bild på soptunna och hand som slänger skräp

Bättre hantering av avfall är en prioriterad fråga både inom EU och i Sverige. Målet är att mängden avfall inte ska öka och att så mycket som möjligt av material och energi ska återvinnas. Här kan du läsa om var du ska sortera olika typer av avfall i Högskolan Dalarnas lokaler. 

Avfallskärl och sorteringsstationer töms regelbundet av våra lokalvårdare. Påsarna med olika slags avfall (matavfall, plast etc.) knyts ihop och läggs i en gemensam säck på städvagnen. Det finns en ganska spridd missuppfattning om att allt material därför blandas och hamnar på samma ställe i slutändan. I själva verket sorteras påsarna i större soptunnor och containrar i de yttre miljöstationer som finns i anslutning till vaktmästerierna på respektive campus. Det mesta avfallet hämtas av avfalls- och återvinningsföretaget SUEZ medan vissa typer av avfall hämtas av de kommunala avfallsbolagen.

Lär dig mer om hur du kan sortera rätt och hur olika typer av avfall tas omhand.

Så här sorterar du olika material

Brännbart - ofarligt material som inte passar i något annat kärl och som brinner av egen kraft - kärl finns i korridorer, sorteringsstationer och pentryn.

Farligt avfall - lampor, batterier, elektronik, kemikalier och annat farligt avfall - lämnas till vaktmästeriet.

Glas - flaskor, burkar med mera (ej lock och kapsyler) - använd samma kärl för färgat och ofärgat glas, kärl finns i sorteringsstationer och pentryn.

Matavfall - matrester, bröd, kaffesump, äggskal samt hushållspapper och servetter (men inte snus eller tuggummi) - kärl finns i sorteringsstationer och pentryn.

Metallförpackningar - konservburkar, kapsyler, aluminiumfolie med mera - kärl finns i sorteringsstationer och i vissa pentryn.

Pant - flaskor och aluminiumburkar som har ett pantmärke - kärl finns i korridorer, sorteringsstationer och i vissa pentryn.

Papper - vanligt skrivpapper, kopieringspapper, tidningar, broschyrer - lämnas i soptunna i närmaste kopieringsrum.

Pappersförpackningar - förpackning utan vågigt mellanskikt t.ex. mjölkförpackningar, pastapaket, presentpapper (ej korkar eller lock) - kärl finns i sorteringsstationer och i vissa pentryn, kan också lämnas med papper. 

Plast - förpackningar av plast som plastpåsar, bärkassar, plastburkar, frigolit - kärl finns i korridorer, pentryn och sorteringsstationer.

Wellpapp - kartong med vågigt mellanskikt t.ex. lådor och emballage - lämnas i närmaste kopieringsrum.

For this information in English, see Sorting of Waste Materials.

 

Senast granskad:
Senast granskad: