Nyutgiven bok undersöker EU-aktörers arbete för att förverkliga Agenda 2030

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anna Parkhouse, medlem i Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling, analyserar i sitt kapitelbidrag EU:s roll som politisk entreprenör för att implementera en mer hållbar migration och socioekonomisk integration.

I boken analyseras europeiskt politiskt entreprenörskap tillämpat på Europeiska unionens strategi för Agenda 2030 och den roll som europeiska politiska entreprenörer spelar för att utforma, påverka och förverkliga FN:s mål för hållbar utveckling. I de olika kapitlen undersöks hur olika EU-aktörer arbetar för att implementera ett antal utvecklingsmål och hur politiskt entreprenörskap utmanar traditionella EU-institutioner i syfte att främja innovativa lösningar. I kapitelbidraget, "Agenda 2030 and the EU on migration and integration," analyserar Anna Parkhouse, medlem i Högskolan Dalarnas Råd för hållbar utveckling, EU:s roll som politisk entreprenör för att implementera en mer hållbar migration och socioekonomisk integration, med särskilt fokus på arbetsmarknadsintegrationen av migranter och asylsökande.

Karlsson, C. & Silander, D. (Eds) (2020). Implementing Sustainable Development Goals in Europe. The Role of Political Entrepreneurship. Edward Elgar, Cheltenham.

Läs mer på förlagets webbplats.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: