Ny bok sätter fokus på hållbarhet i förskolan

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Farhana Borg, lektor i pedagogiskt arbete, medverkar i ny bok om förskolans arbete med hållbarhet.

- Med den här boken vill vi bidra med kunskap, inspiration och metoder till dem som arbetar inom förskolan eller utbildar sig till förskollärare. Vi vill bidra med verktyg för att stödja alla barns lärande mot mänsklig, samhällelig och miljömässig hållbarhet, berättar Farhana Borg, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna och en av författarna i boken.

Förskolan i Sverige har fått en reviderad läroplan (Lpfö 2018) där frågan om hållbarhet har förstärkts och utbildningen har kopplats mot FN:s hållbarhetsmål. I boken står utbildning och undervisning för hållbarhet i fokus utifrån de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna. Med utgångspunkt i färsk forskning beskriver författarna vad begreppet hållbarhet innebär, vad de globala överenskommelserna innehåller, och vad det betyder för förskolan. I boken finns exempel från förskolor i Sverige och andra länder om hur de arbetar kring hållbarhetsfrågor. Boken kan vara till nytta för lärarutbildningar, framför allt förskollärarutbildningen, och för förskolepersonal i förskolans praktik.

Utöver Farhana Borg medverkar följande författare i boken: Ingrid Pramling Samuelsson, senior professor vid Göteborgs universitet, Eva Ärlemalm-Hagsér, professor i pedagogik vid Mälardalens universitet, Ingrid Engdahl, docent i barn- och ungdomsvetenskap från Stockholms universitet samt Jonna Larsson, universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Mer information om boken finns på förlagets webbplats.

Senast granskad:
Senast granskad: