Aktuellt från rådet för hållbar utveckling, maj 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

11 maj är det återigen dags för öppen föreläsning, som denna gång handlar om skolans värdegrund i relation till hållbarhetsutmaningar och värdedidaktik. Du kan också läsa mer om förbättrat stöd för integrering av hållbar utveckling i utbildning, som blir pilot till hösten.

Värdegrund 2.0 – För fundamentalism eller mångfald? 

Öppen föreläsning 11 maj kl. 15.00-16.30 med David O. Kronlid. David har i sin forskning intresserat sig för skolans värdegrund i relation till hållbarhetsutmaningar och värdedidaktik. I den här föreläsningen utgår han från sin senaste bok Skolans värdegrund 2.0. David O. Kronlid är docent i etik vid Uppsala universitet och lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet. Ta del av föreläsningen i biblioteket på Campus Falun, eller delta digitalt via Zoom. 

Läs mer om föreläsningen

Utbildningsprogram blir piloter till hösten 

Med start under 2022 har alla utbildningar på Högskolan Dalarna fått i uppdrag synliggöra och vid behov stärka inslagen av hållbar utveckling i kurserna. Just nu tas en skriftlig vägledning fram. Denna innehåller bland annat ett antal självvärderingsfrågor och den ska, tillsammans med en workshop, fungera som ett stöd för uppdraget. Under höstterminen 2022 kommer metodstödet att testas i en pilot bestående av fem utbildningsprogram. 

Läs mer om satsningen på hållbar utveckling i utbildning

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: