Forskningsprojekt: Academic Literacies in Social Sciences (ALiSS)

Projektledare
Marie Nordmark
Deltagare
Miguel Garcia Yeste
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Academic Literacies in Social Sciences (ALiSS) är en pilotstudie där två forskare från språkverkstaden Språkstödet, HDa, tillsammans med två undervisande lärare vid ett svenskt lärosäte utvecklar kunskaper som bidrar till hur universitetslärare kan utveckla akademisk litteracitet hos studenter. Utgångspunkten i forskningsprojektet är att arbeta med undervisande lärares autentiska frågor som handlar om undervisningspraktiker kring studenternas akademiska skrivande. Det är mycket viktigt att uppmärksamma undervisningspraktiker för att skapa kunskap om hur lärare kan möta och stödja studenternas behov i förekommande skriftpraktiker. Akademisk litteracitet kan även bidra till utvecklingen av studenternas lärande i ämnet genom att använda ämnets språk för att skapa och kommunicera vetenskap. Projektet bidrar med ny kunskap om vad det i dag innebär att utveckla akademisk litteracitet inom högre utbildning i Sverige. Genom projektet får lärare, programmet och forskningen på så sätt möjlighet att ta del av goda exempel på lärares utvecklande av akademisk litteracitet hos studenter. Projektet bidrar också till kunskaper om vad universitetslärare uppfattar som relevanta frågor i undervisningspraktiken.
Nyckelord
akademisk litteracitet, skriftpraktiker, ämnesspråk, lärande, respons, högskolepedagogik, undervisning, språkverkstad
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Svenska
Engelska
Samhällskunskap
Finansiärer
Publikationer