Forskningsprojekt: Kvalitetssäkra barnmorskeutbildningen i Bangladesh

Projektledare
Kerstin Erlandsson
Deltagare
Catrin Borneskog Sinclair
Ulrika Byrskog
Christina Pedersen
Andreas Åberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Högskolan Dalarna har byggt kapacitet bland barnmorskelärare i Bangladesh sedan 2016. Göteborgs universitet har fått i uppdrag att utvärdera barnmorskeutbildningarna i Bangladesh parallellt med att Högskolan Dalarna fortsätter bygga kapaciteten bland barnmorskelärarna. Högskolan Dalarna har ett Implementing partner agreement med UNFPA i Bangladesh till 2026.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Finansiärer