Forskningsprojekt: Evaluering av Högskolan Dalarnas insatser i Bangaldesh 2016-2022

Projektledare
Kerstin Erlandsson
Deltagare
Catrin Borneskog Sinclair
Ulrika Byrskog
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Högskolan Dalarna har byggt kapacitet bland barnmorskelärare i Bangladesh sedan 2016. Insatserna utvärderas kvalitativt under året 2023 och resultatet kommer att publiceras som vetenskaplig artikel.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Finansiärer