Andreas Åberg

Personlig presentation av Andreas Åberg

I min roll som högskolepedagogisk utvecklare med inriktning på IKT, ägnar jag mig primärt åt att utforska och implementera generativ AI som stöd i undervisning. Dessutom deltar jag, via högskolan, i internationella projekt kopplade till barnmorskeutbildning i Bangladesh och Gambia.

Forskning

Forskningsprojekt