Forskningsprojekt: Tidigt föräldraskapsstöd i SFI-undervisning - ett samskapande projekt

Projektledare
Fatumo Osman
Deltagare
Eva Randell
Olivia Örtlund
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Vuxenutbildning i Borlänge kommun ska pröva och implementera ICDP föräldraskapsstödet inom ramen för svenska för invandrare (SFI). Detta i led med att i regeringens nationella strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd lyfter vikten av att erbjuda evidensbaserat föräldraskapsstöd i flera arenor för att nå ut till alla föräldrar och särskilt nyanlända föräldrar. Syftet med detta projekt är att undersöka genomförbarheten och effekten av ett integrerat föräldraskapsstöd i SFI-undervisning genom att använda realist utvärdering. Föräldraskapsstödsprogrammet ICDP (International Child Development Program) kommer att implementeras på SFI-verksamheten. Programmet är relationsorienterat och empatibaserat och används som förebyggande insats. Vi kommer att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att förstå hur ICDP programmet fungerar i praktiken och vad som kan bidra till förändring eller inte. Vi vill också undersöka om programmet fungerar bättre för vissa individers behov än andra. Denna studie kommer att bidra med hur ett evidensbaserat program kan implementeras på SFI verksamhet som en led i ett förebyggande socialt arbete.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
SUD Socialtjänstens Utveckningscentrum Dalarna
SUD Socialtjänstens Utveckningscentrum Dalarna
Publikationer