Forskningsprojekt: Barns och ungdomars psykiska hälsa i Somaliland, CHAMPS: ett samarbete mellan Somaliland och Sverige för att bygga partnerskap och kapacitet

Projektledare
Fatumo Osman
Deltagare
Renée Flacking
Yakoub Aden Abdi, Amoud University
Yusuf Hareed, Amoud University
John Minto, University of the West of Scotland
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet tar sin utgångspunkt i ett co-produktions och ömsesidigt partnerskap och är i linje med strategin för Sveriges internationella utvecklingssamarbete med Somalia 2018-2022 och den nya reviderade nationella policy om psykiska hälsa i Somaliland. Det är inte endast de två institutionerna som kommer att vara involverad i forskningsagenda utan lokala myndigheten, brukarorganisationer, hälsoministeriet samt FN-organisationer. Det långsiktiga målet med projektet är att tillhandahålla forskningsresultat som kommer att bidra till kulturanpassade
insatser för att främja psykiska hälsa hos barn och ungdomar men också policy rekommendationer.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Vetenskapsrådet