Forskningsprojekt: iPARIHS och andra implementeringsramverk - en systematisk översikt

Projektledare
Deltagare
Anna Ehrenberg
Lars Wallin
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med denna studie är att identifiera de implementeringsvetenskapliga ramverk som har tillämpats tillsammans med iPARIHS i litteraturen. Syftet är att generera rekommendationer för tillämpningen av iPARIHS med ytterligare implementeringsvetenskapliga ramverk för att vägleda framtida forskning och praktik.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer