Forskningsprojekt: Enkel Kognitiv Uppgift efter Trauma under COVID-19 - sjukvårdspersonal ’EKUT-P’ – en randomiserad kontrollerad studie”

Projektledare
Emily Holmes, Uppsala universitet
Deltagare
Katarina Göransson
Ann Rudman
Marie Kanstrup, Uppsala Universitet
Laura Singh, Uppsala Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
COVID-19 pandemin innebär att medicinsk sjukvårdspersonal är med om potentiellt traumatiska händelser i mycket stor omfattning, t.ex patienters traumatiska eller tragiska död, eller utsättas för ökad risk att smittas av viruset. Detta kan ge upphov till påträngande minnen, dvs. ett emotionellt, obehagligt, primärt visuellt återupplevande av traumat, som är ett kärnsymtom i Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD) och kan vara mycket störande. De utgör ett viktigt fokus för tidiga interventioner. Psykologiska interventioner för sjukvårdspersonal som kan levereras omgående, digitalt och i stor skala är av yttersta vikt. Det finns särskilt behov av forskning med ett mekanistiskt fokus. Vår spelbaserade intervention är en ’tidig insats’ som kan förebygga och reducera påträngande minnen under COVID-19.Denna studie med medicinsk sjukvårdspersonal som har påträngande minnen av traumatiska händelser under COVID-19 kan bidra till att: 1) minska risken för att påträngande minnen uppstår och minska risken för långvariga PTSD symtom 2) främja psykiskt välmående och fungerande t.ex koncentration 3) minska sjukskrivningar och personalomsättning.
Nyckelord
COVID-19, personal, påträngande minnen
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Publikationer