Katarina Göransson

Personlig presentation av Katarina Göransson

Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd
Docent
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd

Som lärare och forskare är jag intresserad av omvårdnad, sjuksköterskans kunskapsområde. Rollen som ämnesföreträdare för omvårdnad omfattar bland annat ansvar för ämnets akademiska utveckling och att vara kontaktperson för kollegiala nämnder. 

Andra profilsidor

Bakgrund

Efter sjuksköterskeexamen 1997 har min yrkeskarriär innehållit klinisk tjänstgöring som sjuksköterska inom främst akutsjukvård parallellt med studier på både avancerad och forskarnivå. Jag disputerade 2006 vid Örebro universitet på en avhandling om akutmottagningstriage. Den forskning jag är engagerad i handlar huvudsakligen om akutsjukvård och patientsäkerhet. Jag blev docent i omvårdnad 2012 och jag har tidigare jobbat som vetenskaplig ledamot i Etikprövningsnämnden i Stockholm. 

Undervisning

Jag undervisar på grundnivå i Sjuksköterskeprogrammet, på avancerad nivå i Specialistsjuksköterskeprogrammen och på forskarnivå. Jag undervisar huvudsakligen i kurser som handlar om forskning och vetenskap och är kursansvarig för den högskolegemensamma kursen Allmänvetenskaplig introduktionskurs. 

Forskning

Jag bedriver forskning inom akutsjukvården, tex kring omvårdnad och utebliven omvårdnad. Mer speficikt handlar det om akutmottagningar och traumasjukvård. I ett nystartat projekt studerar vi en ny typ av urinkateter. Jag samarbetar med forskare på Högskolan Dalarna men även Karolinska Insitutet och Linnéuniversitet. Internationella samarbeten har jag med forskare från Island, Danmark och Norge. 

Publikationer