Forskningsprojekt: Kan musik minska stress för hemmaboende demenspatienter och vårdgivare?

Projektledare
Lars Berglund
Azita Emami, Department of Biobehavioral Nursing and Health Informatics University of Washington, Seattle, USA
Deltagare
Gabriella Engström
Hyejin Kim, Department of Adult Health and Gerontological Nursing Rush University College of Nursing, Chicago, USA
Töres Theorell, Institutionen för global folkhälsa Karolinska Institutet, Stockholm
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I tidiga stadier av demenssjukdom finns det en önskan bland patienter och anhöriga att få vård i hemmet. Detta resulterar dock i ökad stress för patienter och för deras vårdgivare.
Att lyssna på musik har rapporterats som en effektiv behandling mot stress. Många studier har dock förlitat sig på självrapportering från vårdgivare av svaren från både denne och den demente. Säkrare är att använda objektiva mått som stresshormonerna kortisol och DHEA-S och då har blodprover varit den vanligaste insamlingsmetoden. Förutom att vara obekväm är bloduppsamling dyr, kräver utbildning, utgör infektionsrisk och är opraktisk för dagliga insamlingar i hemmet. Hemma-salivinsamling har potential att vara ett objektivt och icke-invasivt sätt att mäta stressnivåer. Det är inte känt om dementa personer kan övervakas genom upprepade salivinsamlingar så ett behov finns av studier som visar genomförbarhet av denna design.
Vi har genomfört en studie med en musikintervention där salivprover samlats in två gånger dagligen i åtta veckor för interventionsgruppen och för en kontrollgrupp. Studien är ett internationellt samarbete mellan Högskolan Dalarna, University of Washington, Seattle, Rush University, Chicago, Florida Atlantic University och Karolinska institutet i Stockholm.
Projektets syfte är trefaldigt. Vi undersöker om designen är genomförbar, d.v.s. om deltagarna vill medverka med att ta dagliga salivprover och om insamlingen fungerar hela vägen till dataanalys. Dessutom vill vi jämföra grupperna och se om interventionen påverkar stresshormonnivåer. Det tredje syftet är att utnyttja våra unika data för att beskriva dag-till-dag-variation för de uppmätta stresshormonerna. Denna information ska användas för att ge planeringsunderlag för kommande interventionsstudier för demenspatienter och deras vårdgivare. Vi kommer att visa hur många deltagare och hur många insamlingsdagar som krävs för att kunna dra säkra slutsatser om interventionseffekter.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
University of Washington, Seattle, USA
Publikationer