Forskningsprojekt: Smärta efter hjärtinfarkt - en ökad risk för död?

Projektledare
Linda Vixner
Deltagare
Lars Berglund
Björn Äng
Kristina Hambraeus, Region Dalarna
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det finns ett samband mellan smärta och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Däremot så saknas kunskap om smärta kan påverka dödligheten efter hjärtinfarkt. Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan upplevs smärta ett år efter hjärtinfarkt och död.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
Region Dalarna
Svenska försäkringsföreningen
Publikationer