Forskningsprojekt: IoT Implementering

Projektledare
Klas Palm, Uppsala universitet
Deltagare
Johan Borg
Marie Elf
Carl Anderson Kronlid, Uppsala universitet
Anders Brantnell, Uppsala universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet syftar till att identifiera hinder och underlättande faktorer för
implementering av sakernas internet (IoT-lösningar) inom området hälsa och välbefinnande.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Omvårdnad
Finansiärer
Vinnova