Forskningsprojekt: Fysisk aktivitet och rörelse hos personer med långvarig smärta. En validerings- och genomförbarhetsstudie, eVIS - ett projekt för att främja fysisk aktivitet med stöd av e-VISualisering(eVIS)

Projektledare
Linda Vixner
Deltagare
Veronica Sjöberg
Elena Tseli
Björn Äng
Mathilda Björk, Linköpings Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Vi har utvecklat en intervention "e-VISualisering av smärta och fysisk aktivitet" (eVIS). eVIS syftar till att främja och individanpassa fysisk aktivitet hos patienter med långvarig smärta som deltar i multimodalt rehabiliteringsprogram (MMR).

Detta ska ske med stöd av en handledsburen aktivitetsmätare (en Fitbit som finns på vanliga marknaden) och en webbapplikation som utvecklats särskilt för detta ändamål, PAin & TRaining ON-line (PATRON). PATRON visualiserar insamlade objektiva mått på fysisk aktivitet från aktivitetsmätaren och valda aktivitetsmål tillsammans med patientens egna skattningar av dagsform (smärta, påverkan på dagligt liv och läkemedelskonsumtion).

Patient och fysioterapeut kan sen tillsammans använda denna information för att individanpassa den fysiska aktiviteten - med målet att uppnå en hållbar, hälsofrämjande fysisk aktivitetsnivå för personer som lever med långvarig smärta.

Detta projekt syftar till att säkerställa att eVIS utformats på bästa sätt, både vad gäller innehåll och upplägg innan en stor effektivitetsstudie inleds.

Läs mer här: https://www.du.se/sv/forskning/forskning-om-halsa-och-valfard/-research-centre-for-public-health-and-sports-reps/forskargrupp-dupain/validering-av-evis--ett-projekt-for-att-framja-fysisk-aktivitet/
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
FORTE
Personskadeförbundet RTP
Vetenskapsrådet
Publikationer