Forskningsprojekt: Bygga evidens om den byggda miljöns påverkan på hälsa (BUILD)

Projektledare
Marie Elf
Deltagare
Anna Anåker
Susanna Nordin
Ruby and Lipson-Smith,, Florey Institute Melbourne University
Elke Miedena, Chalmers Tekniska Högskola
Jodi Sturge, Gröningen University
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Denna studie sammanställer forskningsresultaten från studier som undersöker den byggda miljöns påverkan på hälsa, välbefinnande och effektivitet. Det finns en växande medvetenhet om den byggda miljöns betydelse för sjukvårdens kvalitet och hälsoresultat. Forskning har undersökt hur utformningen av den byggda miljön kan påverka patienters och personals säkerhet, vårdkvalitet, tillfredsställelse och öka effektiviteten och därmed minska sjukvårdskostnaderna. Vårdmiljöer kan positivt påverka hälsoresultaten och bidra till negativa effekter som svårigheter att upprätthålla en säker vård som sprider infektioner, fall och stress bland patienter, anhöriga och personal. På senare tid har det skett en exponentiell ökning av studier om hur designfunktioner påverkar hälsan.
Nyckelord
Byggd miljö, hälso-och sjukvårdsmiljöer, evidensbaserad design , Built environment, healthcare environments, evidence based design
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer