Forskningsprojekt: (SANS) Sustainability Attitudes in Nursing Survey. Kunskap och attityder till hållbarhet hos studenter inom sjuksköterskeprogrammet

Projektledare
Deltagare
Anna Anåker
Marie Elf
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan Dalarna som andra sjuksköterskeutbildningar i Sverige och världen måste förbereda studenterna på en framtid präglat av klimatförändringar, vilka kommer att påverka hälsan hos befolkningen. Utbildning om hållbarhet och klimatförändringars effekt på hälsa och samhälle kan bidra till att studenterna i framtiden påverkar och utformar en vård som använder resurser på ett sätt som inte påverkar framtida hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskeutbildningen är i ett skede där hållbarhet och klimatförändringars effekt på samhället tydligare ska integreras i utbildningen. Det är centralt att följa studenters kunskaper och attityder kring hållbarhet under studietiden och om dessa förändras under studietiden. Detta kommer att ge oss värdefull återkoppling på vår undervisning om hållbarhet och göra det möjligt för oss att utveckla det innehållet. Vi kommer också att kunna jämföra data från flera undersökningar runt om i Europa och Nordamerika.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer