Forskningsprojekt: Samverkan för bästa skola möter förskolan

Projektledare
Maria Fredriksson
Maria Olsson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet är tänkt att undersöka hur rektorer och pedagoger uppfattar och hanterar en storskalig skolförbättringssatsning i lokala förskolepraktiker.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Finansiärer