Personlig presentation av Maria Fredriksson

Universitetslektor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning
Fil dr
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer