Forskningsprojekt: Det litterära samtalet online. Breakoutrooms som sociala kommunikations- och handlingsrum

Projektledare
Maren Eckart
Deltagare
Anneli Fjordevik
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I det litterära samtalet ("das literarische Gespräch" efter Heidelbergmodellen) utbyter deltagarna tankar och ideer i en gemensam läroprocess som sker genom ett "demokratiskt" samtal; en form som numera etablerats på många lärosäten. I vårt projekt undersöker vi vad som händer när det litterära samtalet förs online bland studenter i ämnet tyska på högskolenivå. I en enkätundersökning som genomfördes bland svenska och norska studenter i ämnet tyska 2021 ställdes bland annat frågor om huruvida samtalet ändrar karaktär när läraren kommer in i rummet, vilka förväntningar som finns på läraren och vad som bidrar till ett autentiskt och dynamiskt samtal.
Nyckelord
litteraturundervisning, online, det litterära samtalet
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Tyska
Pedagogiskt arbete
Litteraturvetenskap
Finansiärer
Publikationer