Forskningsprojekt: Tillsammans för varje barn

Projektledare
Kari Jess
Deltagare
Jenny Ericsson
Maria Olsson
Eva Randell
Désirée von Ahlefeld Nisser
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet är tvärvetenskapligt och undersöker implementeringen av en satsning i en kommun med syftet att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa. Två av projektets delsyften är att bidra dels med kunskaper om en specifik samordnadande roll, dels om hur professionella beskriver tidiga tecken på att barn är 'i risk'för att utveckla svårigheter. Projektet genomförs inom ramen för Hälsa och Välfärd och Utbildning och Lärande
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Finansiärer
Publikationer