Forskningsprojekt: Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden

Projektledare
Tarja Alatalo
Deltagare
Annie-Maj Johansson
Gunilla Sandberg, Utbildning, kommunikation och kultur Mälardalens högskola
Sari Vuorenpää, Institutionen för språkdidaktik Stockholms universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det övergripande syftet med projektet är att med hjälp av tidigare forskning identifiera läs- och skrivutvecklande undervisning inom fem ämnesområden som läroplanen anger som centrala i
förskoleklassens verksamhet: språk och kommunikation, matematik, natur, teknik och samhälle
samt lek. Vi väljer dessa ämnesområden för att få tillgång till många olika slags
undervisningstillfällen. Syftet har två delar: projektet är tänkt att bidra med kunskap om hurdan läs och skrivutvecklande undervisning som pågår i förskoleklassens verksamhet, men också att identifiera möjligheter att utveckla läs- och skrivundervisningen.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer