Forskningsprojekt: Vägen in - plattform för strategisk integrationsutveckling

Projektledare
Deltagare
Tomas Axelson
Ulf Hansson
Anna Parkhouse
Mats Öhlén
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Forskning om migration och integration i Dalarna
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer