Mats Öhlén

Personlig presentation av Mats Öhlén

Universitetslektor statsvetenskap
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Utskott och kommittéer

Ledamot i Utskott för granskning av utbildning