Forskningsprojekt: IMMA - Intelligent energimodellering i byggnader och städer med mikrodataanalys

Projektledare
Mengjie Han
Deltagare
Jingchun Shen
Xingxing Zhang
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Detta forskningsnätverk, med titeln Intelligent energimodellering i byggnader och städer med mikrodataanalys (IMMA), syftar till att studera det praktiska samarbetet mellan två forskningsprofiler, Energi och mikrodataanalys (MDA).
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Mikrodataanalys
Energiteknik
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer