Forskningsprojekt: PWB - Forskning och utveckling av prefabricerad träbyggnad och utforskning av dess tillämpning på landsbygden

Projektledare
Mats Rönnelid
Xingxing Zhang
Deltagare
Pei Huang
Samer Quintana
Puneet Saini
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet syftar till att utveckla och upprätthålla långsiktigt partnerskap mellan partnerorganisationer vid Dalarna University (HDA) från Sverige och Xi'an University of Architecture and Technology (XAUAT) från Kina genom att genomföra gemensam forskning och utbildningsverksamhet i utvecklingen av prefabricerade träbyggnader och utforskning av dess tillämpning på landsbygden (PWB) och främja bästa praxis och strategi för vidareutbildning av trähus, liksom tillämpningar och planering på landsbygden och landsbygden, i Sverige och Kina.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Byggteknik
Energiteknik
Finansiärer
STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utb. och forskning)