Forskningsprojekt: ecoINSIDE2

Projektledare
Frank Fiedler
Deltagare
Marco Hernandez Velasco
Désirée Kroner
Klaus Lorenz
William, Wei Song
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
ecoINSIDE2 är ett samverkansprojekt som finansieras av Interreg tillsammans med regionerna och kommunerna i Dalarna, Värmland, Hedmark och Akershus. Man arbetar inom tre områden: solenergi och energisystem, cirkulär ekonomi och hållbart byggande. Högskolan är aktiv inom området solenergi och hållbart byggande med fokus på att koppla våra utbildninga närmare till företagen i regionen samt stödja innovationsprocessen.
Nyckelord
Solenergi, hållbart byggande, cirkulär ekonomi
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Datateknik
Energiteknik
Byggteknik
Finansiärer
Interreg Sverige-Norge