Forskningsprojekt: ENSECO - Produktion och process för utformning och konstruktion av energisjälvförsörjande containerbyggnader

Projektledare
Xingxing Zhang
Deltagare
Jingchun Shen
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det övergripande målet med projektet är att utveckla lösningar för och förverkliga energieffektiva lätta byggnader för olika typer av användning. Genom innovativ lätt konstruktion med prefabricerade moduler och i syfte att eliminera byggfysiska nackdelar i samband med den lätta konstruktionen avser projektet att tillämpa kravet på DGNB och modern teknik för lätt konstruktion på ett effektivt sätt. Både genom samverkan av konsortiet och genom projektpartners samlade kompetens kommer projektet att utveckla tekniskt vetenskapliga lösningar genom riktade forsknings- och utvecklingsarbeten för de konstruktionsmässigt fysiska problem som uppstår genom lättviktsbyggandet. Effekterna kommer att vara dator simulerade, laboratorietekniska och fullskaletest. Integreringen av förnybara energikällor leder till att behovsbaserad lösningar utvecklas för plus-energibyggnader och därmed uppnåendet av klimatmål.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
BMWi - Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Germany
Publikationer