Forskningsprojekt: Innovationsprojektet

Projektledare
Deltagare
Malin Tistad
Lars Wallin
Katarina Nordin, LD Hjälpmedel, Landstinget Dalarna
Klas Palm, Uppsala universitet
Ulrika Persson-Fischier, Uppsala universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Hos medarbetare, politiker och användare av LD Hjälpmedels (Landstinget Dalarna) tjänster och produkter finns idéer och visioner om hur verksamheten kan utvecklas för att hantera utmaningar relaterade till välfärdsteknik, demografi, en mer komplex system-struktur, ökad brukardelaktighet och valfrihet samt en ökad andel konsumentprodukter som hjälpmedel.

Det är utmanande att implementera digitala innovationer såsom t ex digital välfärdsteknologi och arbetssätt som grundar sig på digital teknologi i hälso- och sjukvården. Såväl implementering som utförande av själva arbetet kräver ofta att flera aktörer är involverade vilket gör det mer komplext.

Design thinking används som ett verktyg för att deltagarna, som är anställda på LD Hjälpmedel, Habiliteringen i Landstinget Dalarna samt i Leksands kommun, ska arbeta med att implementera nya arbetssätt grundade på digital teknologi på sina arbetsplatser. Parallellt med workshopar med design thinking genomförs även seminarier med chefer med fokus på innovationsledning och implementering.

Det övergripande syftet med projektet är att öka innovationsförmågan inom hjälpmedelsverksamheten i Dalarna (landsting och kommun), till ökad livskvalitet för brukaren, ökad trivsel på arbetsplatsen samt ökad kostnadseffektivitet vad gäller hjälpmedel och habilitering.

Inom projektet genomförs också en studie för att öka kunskapen om hur design thinking stödjer arbetet med att implementera digital teknologi i hälso- och sjukvården.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Omvårdnad
Finansiärer
VINNOVA