Forskningsprojekt: FÅR-Formativ Återkoppling för kreativa Resonemang

Projektledare
Jan Olsson
Deltagare
Anna Teledahl
Denice D'Arcy
Johan Lithner, NMD Umeå universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet undersöker hur matematikspecifik formativ feedback kan utformas för att uppmuntra elever att under kreativa resonemang skapa egna lösningsmetoder till ej rutinmässiga uppgifter som de motiverar på matematisk grund.
Nyckelord
matematiska resonemang, formativ feedback, problemlösning, mathematical reasoning, formative feedback, problem solving
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Matematikdidaktik
Finansiärer