Forskningsprojekt: Dalarna som svenskt alternativ - utbildningshistoriska perspektiv

Projektledare
Urban Claesson
Deltagare
Åsa Bartholdsson
Lars Båtefalk
Juvas Marianne Liljas
Jan Morawski
Lars Petterson
Peter Reinholdsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Detta projekt kommer resultera i en antologi om svensk reformpedagogik under tidigare delen av 1900-talet. Antologin planeras komma ut i serien Årsbok för svenska utbildningshistoria 2017.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Historia
Socialantropologi
Pedagogiskt arbete
Religionsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer