Juvas Marianne Liljas

Personlig presentation av Juvas Marianne Liljas

Docent
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning

Forskning