Juvas Marianne Liljas

Personlig presentation av Juvas Marianne Liljas

Universitetslektor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning
Docent
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning

Nämnder

Ledamot i forskarutbildningsnämnden

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer