Personlig presentation av Lars Båtefalk

Universitetslektor historia
Historia Institutionen för kultur och samhälle
Fil dr
Historia Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Publikationer