Forskningsprojekt: FLOAT - Flexibel levodopa-optimerings och individanpassningsteknik

Projektledare
Mark Dougherty
Deltagare
Somayeh Aghanavesi
Mevludin Memedi
Ilias Thomas
Jerker Westin
Sara Lycke, Cenvigo www.cenvigo.com
Per Matsson, Cenvigo www.cenvigo.com
Dag Nyholm, Uppsala universitet
Marina Senek, Uppsala universitet
Jack Spira, Sensidose www.sensidose.com
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet har som mål att utveckla IT-system för att stödja förbättrad och individanpassad behandling av personer med Parkinsons sjukdom. Forskningen är mer specifikt fokuserad på medicinering med levodopa i form av mikrotabletter. En sådan behandlingsform kan vara aktuell när sjukdomen har framskridit till ett läge där vanlig tablettbehandling börjat fungera dåligt men där det ännu inte är motiverat med kirurgisk behandling eller behandling med medicinpump.

Mikrotabletter ger möjlighet till mer finkänslig justering av dosering, men för att denna teknik ska nå sin fulla potential behövs IT-baserade stödsystem. Symptom behöver kunna mätas noggrannt och tillförlitligt så att effekter av olika doseringar kan utredas och doseringsprotokollet kan individanpassas optimalt. Simuleringsmodeller av farmakodynamiska förlopp behövs för att förutsäga effekten av en viss dos.

Projektet är ett systerprojekt till projektet MUSYQ

Länk till nyhetsblänkare om projektet:
Forskningsanslag beviljat

Länk till mer information hos Acreo:
MUSYQ

English version
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Datateknik
Finansiärer
Cenvigo AB
KK-stiftelsen
Sensidose AB
Publikationer