Forskningsprojekt: Kompetenser i förskolan

Projektledare
Gunilla Lindqvist
Monika Vinterek
Deltagare
Gunn Nyberg
Désirée von Ahlefeld Nisser
Mikael Berg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Skolverksprojekt kring förskolans arbete med olika områden för lärande. Projektet är ett delprojekt inom projektet Icke-kognitiva kompetenser i förskolan (Skolverket: Dnr 2013:00175). Forskningsledare: Professor Monika Vinterek.

Medverkande i studien är Désirée von Ahlefeld Nisser, Mikael Berg, Gunilla Lindqvist och Gunn Nyberg. Syftet med studien är att med hjälp av observationer undersöka hur man i förskolan arbetar med att skapa lust och motivation samt förutsättningar för barns lärande inom kunskapsområdena: kreativitet, empati, ansvar och genomförande, självuppfattning, tänkande och analys samt kommunikation och sociala relationer. Kunskapsområdena har sin utgångspunkt i Förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan.
Nyckelord
Lärande, kompetenser, förskolan
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Idrotts- och hälsovetenskap
Finansiärer
Skolverket