Forskningsprojekt: PAULINA - Uppföljning av Parkinsonsymptom från hemmet

Projektledare
Jerker Westin
Deltagare
Anna Ehrenberg
Taha Khan
Mevludin Memedi
Lars Rönnegård
Bo Sundgren
AB Animech, www.animech.com
AB Nordforce Technology, www.nordforce.se
Dag Nyholm, Neurovetenskap Uppsala universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Detta projekt är en satsning på tillämpad, flervetenskaplig forskning om uppföljning av Parkinsonsymptom i hemmet. Det är en utvidgning av och fortsättning på tidigare projekt (se E-MOTIONS) som har resulterat i ett testsystem för touch-telefoner bestående av frågor och tester av finmotorik. Ett fokusområde för det nya PAULINA-projektet är att tillföra en ny symptomkategori till testsystemet, nämligen funktionsnedsättning av tal. Detta omfattar verifiering av en ny signalbehandlingsmetod och anpassning av denna för telemetri. Vi planerar också att bygga en forskningsplattform baserat på det befintliga testsystemet. Denna plattform kan sedan användas för att samla in och sammanställa och utvärdera olika typer av patientdata. Projektet syftar också till att utvärdera användbarheten av det befintliga testsystemet för sjukvårdspersonal i den kliniska vardagsverksamheten. En annan del av projektet handlar om visualisering av dynamiken i resultat från finmotoriktester genom att presentera animeringar från uppritning av spiraler och ett försök att separera spiraler som är representativa för olika typer av motorikstörningar från varandra.

Länk till nyhetsblänkare om projektet:
Forskningsanslag beviljat

English version
Nyckelord
Telemedicin, symptomuppföljning, motoriktest, egenskattning, dysartri, spirografi, tapping, Home-assessment, Symptom monitoring, motor test, self-assessment, speech processing, dysarthria, spirography, tapping, patient-reported outcome
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Datateknik
Finansiärer
Animech AB
KK-stiftelsen
Nordforce Technology AB
Publikationer