Forskningsprojekt: iNSPiRE

Projektledare
Chris Bales
Deltagare
Jonn Are Myhren
Karin Perman
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
iNSPiRE är ett projekt inom EUs 7:e ramprogram med 24 deltagande organisationer från näringslivet, FoU institutioner och föreningar. Projektet omfattar c:a 60 personår därav 4 år genomförs av Högskolan Dalarna. Övergripande målet med projektet är att ta fram en rad paket med renoveringslösningar som minskar byggtiden så mycket att man inte behöver evakuera boende under renoveringen. Klara mål för energibehov efter renoveringar har satts i utlysningen och är 50 kWh/m2 primär energi. Man planerar att göra det genom att utveckla multifunktionella fasader och tak som byggs i fabriker. Lösningarna kommer sedan att demonstreras i 3 byggnader runt omkring i EU.

Högskolan Dalarna arbetar framförallt inom tre områden:
• Modellering och simulering av byggnader inkl. hela VVS anläggningen.
• Analys av potentiella barriärer till implementering av lösningarna som tas fram i projektet (statsvetenskaplig forskning).
• Provning i labb och i fält av de framtagna lösningarna.
Nyckelord
renovering, multifunktionella fasadelement, renovation, multifunctional facade elements
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Byggteknik
Finansiärer
EU:s 7:e ramprogram
Publikationer