Forskningsprojekt: MacSheep

Projektledare
Chris Bales
Deltagare
Tomas Persson
Stefano Poppi
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
MacSheep är ett EU projekt vars syfte är att utveckla nya innovativa produkter och testmetoder för en ny generation av kompakta system som kombinerar solvärme med värmepumpar. Man ska använda genombrott inom IT, material och andra tekniker. Målet är att förbättra energieffektiviten med 25% jämfört med de bästa system på marknaden vid projektets start med en systemkostnad som konkurrenskraftig. Målet är således att uppnå en SPF för hela systemet av 6 jämfört med dagens 4.5. Detta kommer att vara möjligt genom att syntetisera system med genombrott inom olika delar av system och att optimera samverkan dem emellan. Prediktiv styrning och feldetektekteringsmetoder ska undersökas för att säkerställa god funktion under hela systems fulla livslängd.

Detta projekt får finansiellt stöd från EUs sjunde ramprogram (FP7/2007-2011) genom grant agreement no. 282825 med Acronym MacSheep.
Nyckelord
solvärme, värmepumpar, villavärme, solar thermal, heat pump, heating systems
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
EU:s 7:e ramprogram
Publikationer